Beställ mätning av radon

Samhällsförvaltningen rekommenderar fastighetsägare att göra mätningar för att få kännedom om radonhalten inomhus. För att beställa en mätning kan du kontakta ett av de ackrediterade mätföretag som finns i Sverige.

Tänk på att göra din beställning senast i januari för att hinna genomföra mätningen under säsongen.

Ackrediterade mätföretag
Du hittar kontaktuppgifter till ackrediterade företag som gör radonmätningar på Swedacs webbplats. Vänd dig gärna direkt till företagen för vidare upplysning om mätning samt beställning av mätdosor.

Swedacs register över ackrediterade företag som gör radonmätningarlänk till annan webbplats

Vi ser gärna att ni vid beställningen samtycker att Härnösands kommun får ta del av resultatet.