Bostadsanpassning

En rullstolsramp

Har du en funktionsnedsättning som kräver att din bostad anpassas för att du ska klara av att bo själv? 

Då kan du söka bostadsanpassningsbidrag.

Handläggare bostadsanpassning
Ulrika Olsson
Telefon: 0611 - 34 81 13