Beställning

Det är alltid du som beställer arbetet av den entreprenör du valt och ansvarar för att få arbetet utfört. Du kan välja vilken entreprenör du vill för att göra arbetet. Antingen den som står på beslutet eller någon annan. Meddela alltid din handläggare om du vill välja en annan entreprenör än den på beslutet. Gör det innan arbetet påbörjas.

Det är konsumenttjänstlagen som gäller mellan dig och entreprenör du väljer.

Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat din rätt till bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra åtgärden. Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad, till exempel i allmänna utrymmen i fastigheten. Det är därför viktigt att du som bor i en hyresrätt och söker bostadsanpassningsbidrag frågar din hyresvärd om du behöver ett medgivande innan du genomför en anpassningsåtgärd.

Handläggare bostadsanpassning
Ulrika Olsson
Telefon: 0611 - 34 81 13