Garanti reklamation och reparation

Du äger din bostadsanpassning. Det innebär att du själv får stå för eventuella reparationer och underhåll av utrustningen. För att kunna åberopa garanti eller reklamera bör du spara kvitto och faktura i tre år. Eventuella reklamationer hanterar du direkt med entreprenören. Du bör räkna med utgifter för underhåll och reparationer av utrustningen eftersom bidrag inte lämnas för dessa kostnader.

Har du en tekniskt avancerad produkt som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag och som kräver specialistkompetens för att reparera kan du ansöka om bidrag för det. Kostnader som uppkommit på grund av skadegörelse, handhavandefel eller normalt bostadsunderhåll täcks inte av bidrag. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att se över försäkringsskyddet gällande din utrustning.