Så här söker du

Fyll i blankett

Fyll i blanketten "Ansökan om bostads-anpassningsbidrag" och skicka in den till kommunen tillsammans med:

  • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.  Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med åtgärdsprogram som beskriver vilka åtgärder som föreslås.
  • Offert eller kostnadsberäkning.
  • • Skriftligt medgivande från samtliga fastighetsägare och, i förekommande fall nyttjanderättshavare. I medgivandet ska det tydligt framgå att de inte kräver någon återställning av anpassningen.

Det bidrag du söker ska vara rimligt i förhållande till det du vill göra. För att vi ska kunna bedöma det behöver du skicka med en offert eller en kostnadsberäkning från den leverantör du vill anlita. Det ska stå:

  • Företagets namn och organisationsnummer.
  • Uppgift om att företaget är momsregistrerat och har F-skattebevis
  • Vad som ingår i priset, det vill säga vad du tänkt göra och vad det kostar.

Om du själv vill göra arbetet så kan du bara få bidrag för materialet. Då skickar du med ett kvitto eller en beräkning på hur mycket materialet kostar. 
För att du ska få göra arbetet själv måste du kunna göra det på rätt sätt och följa byggregler och regler för tillgänglighet.

Vid mer omfattande åtgärder:

  • Plan- och uppställningsritningar, om det är fråga om omfattande inredningsarbeten.
  • Ritningar över bostaden före respektive efter ändringen, om det är fråga om planlösning.

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidragPDF (pdf, 527.7 kB)

Handläggare bostadsanpassning
Ulrika Olsson
Telefon: 0611 - 34 81 13