Utredning och beslut

När ansökan kommit in går handläggaren igenom de insända handlingarna och kontrollerar om något saknas. Saknas något kontaktar vi dig.

Handläggaren bedömer om du kan få bidrag utifrån lagen och om det medicinska intyget styrker ditt behov. I vissa fall kan handläggaren behöva göra ett hembesök. I andra fall kan det räcka med ett telefonsamtal. Vid tekniskt avancerade anpassningar kan någon av våra ingenjörer behöva hjälpa till.

Du kommer alltid att få ett brev från oss med ett skriftligt beslut. I brevet står det om du får ett bidrag eller inte.

Har du fått ett bidrag står det:

  • Hur stort bidrag du får - Bidraget ska täcka hela kostnaden för anpassningen.
  • Vad bidraget ska användas till.
  • Vem som kan utföra anpassningen.
  • Vem som är din handläggare.
  • Vart du ska vända dig om du vill överklaga.

Om du får avslag på din ansökan kan du läsa i brevet varför vi har fattat ett sådant beslut. Är du inte är nöjd med vårt beslut kan du överklaga det. Det står i beslutet hur man ska göra.

Handläggare bostadsanpassning
Ulrika Olsson
Telefon: 0611 - 34 81 13