Vad gäller om jag flyttar?

När du byter bostad har du ett ansvar att välja en bostad som inte kräver anpassningsåtgärder. Endast i undantagsfall lämnas bidrag vid köp eller byte av bostad och då krävs det särskilda skäl till val av bostad. 

Du som bygger nytt måste själv se till att den nya bostaden motsvarar dina nuvarande och framtida behov. Om du ska flytta så kontakta gärna oss så kan vi ge dig tips om vad du ska tänka på innan du byter bostad. 

Handläggare bostadsanpassning
Ulrika Olsson
Telefon: 0611 - 34 81 13