Vem kan få bidrag?

Du som har en bestående funktionsnedsättning, eller som bor i samma hushåll som en person med bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt. 

Ägare av flerbostadshus kan få ta över rätten till bostadsanpassningsbidrag om sökanden och ägaren är överens om det

Handläggare bostadsanpassning
Ulrika Olsson
Telefon: 0611 - 34 81 13

Tröskelfritt