Bygglov och anmälan

Fasadritning ekonomibyggnad

Illustration: Björn Westin

Du behöver nästan alltid bygglov för att uppföra en ny byggnad eller göra en tillbyggnad. Bygglov behövs också om du ska använda en byggnad till något annat än tidigare. Ett exempel kan vara en ombyggnad från kontor till bostad eller någon annan förändring.

Det kan vara svårt att veta vilka lov, tillstånd och anmälningar som behövs när du ska bygga om, bygga till, bygga nytt, eller ändra nivån på tomten eller kanske riva ett hus.

Är du företagare och ska söka bygglov eller göra en anmälan är det bästa att ta Enkla vägen för bygglov och anmälanPDF (pdf, 86.4 kB)

Välkommen att kontakta handläggare på samhällsförvaltningen. Det bästa är om du bokar en tid med handläggaren.

Bygglovhandläggarna når du enklast genom att skicka e-post till bygglovladan@harnosand.se

 I mån av tid är handläggarna tillgängliga på telefon måndag- fredag mellan klockan 10.00-12.00

Handläggare för byggärenden

Namn

Telefon

Thomas Lindström

0611-34 81 16

Birgitta Persson

0611-34 80 80

Sara Sjöberg

0611-34 81 52