"Attefallsbyggnationer"

En attefallstuga

Den 4 juni fattade riksdagen beslut om propositionen "Nya åtgärder som kan göras utan krav på bygglov". Beslutet gäller ändringar i plan- och bygglagen vilket innebär att fler åtgärder ska kunna göras utan krav på bygglov. Det krävs anmälan och att du får ett startbesked från Samhällsförvaltningen innan du kan sätta spaden i backen! Anmälan ska innehålla plan- och fasadritningar samt en situationsplan. Du kan gärna använda vår förenklade blankett i blankettarkivet.

  • Komplementbyggnader och mindre bostäder på sammanlagt 25 kvadratmeter ska kunna uppföras vid en- och tvåbostadshus
  • En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med maximalt 15 kvadratmeter.
  • På en- och tvåbostadshus ska också högst två takkupor kunna byggas.
  • Enbostadshus ska kunna inredas med ytterligare en bostad.

I områden med stora kulturvärden krävs bygglov för dessa åtgärder så ring oss och fråga om du vill bygga i sådant område.

Läs mer på regeringens hemsidalänk till annan webbplats eller på www.boverket.se/länk till annan webbplats

Även om det inte krävs bygglov kan det behövas strandskyddsdispens  om fastigheten ligger inom strandskyddat område.

Inom Försvarsmaktens så kallade "influensområden" bland annat på norra Härnön och inom Skärsvikens skjutfält gäller inte den nya lagen fullt ut. Där ska man söka bygglov som vanligt om Attefallshuset ska användas som bostad (komplementbostadshus) oavsett om det är inom eller utom detaljplanerat område.

Karta över Försvarsmaktens influensområdenPDF (pdf, 2.9 MB)