Anmälan tekniska åtgärder

Anmälan för vissa tekniska åtgärder 


Ska du utföra en teknisk åtgärd som inte kräver bygglov kan du behöva göra en anmälan till kommunen. 

Anmälan kan du behöva för att:

  • ändra bärande konstruktioner eller avsevärt ändra planlösningen.
  • installera eller göra stora förändringar på eldstäder, rökkanaler, hissar, anordningar för ventilation, vatten och avlopp - även på tomt.

I anmälan beskriver du byggnadens tekniska utförande och vilken kontroll och tillsyn som kommer att göras i byggprojektet.

Anmäla installation av eldstad eller skorsten gör du på blanketten "Anmälan eldstad" här till höger.

Anmälan för rivning


I anmälan för rivning beskriver du vilka material byggnaden du ska riva består av. Du skriver också vad du gör av miljöfarligt material och hur resten av rivningsmaterialet kan återvinnas och återanvändas.