Överklaga beslut

Hur man överklagar ett bygglov?

Samhällsnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Västernorrland.

Var lämnas överklagandet?

Skrivelsen ska lämnas/skickas till:

Härnösands kommun
Samhällsnämnden
871 80 Härnösand

Besöksadress
Brunnshusgatan 4
Härnösand.

Tid för överklagande

Samhällsnämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Hur man utformar sitt överklagande

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).

Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.

Underteckna överklagandet

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med en fullmakt.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Hur man överklagar ett bygglov.pdföppnas i nytt fönster 19.3 kB
PDF Information om plan- och bygglagen.pdföppnas i nytt fönster 117 kB
PDF Plan- och bygglag - 2011-05-02.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB

För information, kontakta samhällsförvaltningen

Telefon: 0611-34 80 00
samhallsforvaltningen@harnosand.se