Ansökan

Bygglovsprocessen
Beställning av kartunderlag
Ansökan
Granskning
Bygglov
Byggsamråd
Byggstart
Slutsamråd
Färdigställande/Slutbevis

Till ifylld och underskriven ansökningsblankett behöver du normalt bifoga följande ritningar:

  • situationsplan skala 1:500, två exemplar, i vanligtvis upprättad på nybyggnadskarta.
  • plan-, fasad- och sektionsritningar skala 1:100, två exemplar.

I områden utan kommunalt vatten och avlopp krävs normalt också:

  • uppgift om tillstånd för enskilt avlopp finns. Avloppet ska vara godkänt av Samhällsförvaltningen enligt dagens miljökrav för permanentboende.

I visa fall behövs även kopia på analysprotokoll av eget brunnsvatten och kopia på provpumpningsprotokoll som visar brunnens kapacitet.

Du förkortar handläggningstiden genom att lämna in en komplett ansökan från början.
Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt papper, helst på A3 nedvikt till A4. Ange skala och fastighetsbeteckning!

Du hittar broschyren "Exempelritningar" i högerspalten under "Relaterade länkar".

Är du osäker på vilka handlingar som krävs i ditt fall kan du kontakta bygglovhandläggarna.
 
Klicka på pilarna till höger för mer information om bygglovsprocessen.