Beställning av kartunderlag

Bygglovsprocessen
Beställning av kartunderlag
Ansökan
Granskning
Bygglov
Byggsamråd
Byggstart
Slutsamråd
Färdigställande/Slutbevis

Vid nybyggnad av bostadshus, fritidshus, industrier eller liknande ska du -i dom flesta fall- bifoga en nybyggnadskarta till din bygglovansökan. 
Nybyggnadskartan visar tomten med exakta mått och höjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp.

Med hjälp av nybyggnadskartan kan du upprätta den situationsplan som också ska skickas med bygglovsansökan.

Vid om- eller tillbyggnader av befintliga hus räcker det ofta med en enklare karta som underlag för situationsplanen.

Beställ din nybyggnadskarta genom att kontakta någon av oss mätingenjörer:

Lars-Göran Edin
Telefon: 0611 - 34 81 19

Marianne Berglund
Telefon: 0611 - 34 81 18

Handläggare bygglov:

Thomas Lindström
Telefon: 0611 - 34 81 16
 
Tomas Karlström
Telefon: 0611 - 34 81 12

Birgitta Persson
Telefon: 0611 - 34 80 80
 
Sara Sjöberg
Telefon: 0611 - 34 81 56

Dick von Asperen
Telefon: 0611 34 87 41