Slutbesked

Bygglovsprocessen
Beställning av kartunderlag
Ansökan
Granskning
Bygglov
Byggsamråd
Byggstart
Slutsamråd
Färdigställande/Slutbevis

Konstaterar samhällsnämnden att kontrollplanen följts, att bygglovet följts, att eventuella villkor följts och att övriga byggregler följts ska samhällsnämnden skriva ut ett slutbesked, vilket är en förutsättning för att få ta byggnaden eller byggåtgärden i bruk.

Banker och försäkringsbolag kommer kanske att efterfråga slutbeskedet och inte minst framtida köpare blir angelägna om att det finns.

Det kan bli dyrt att flytta in utan slutbesked

Att ändå ta byggnaden eller byggåtgärden i bruk leder till att du får betala en sanktionsavgift.

Byggsanktionsavgiften för en tillbyggnad som är 100 m² är 21 400 kr, så det är viktigt att invänta slutbeskedet.

Det är samma sanktionsavgift om man startar bygget utan startbesked.