Slutsamråd

Bygglovsprocessen
Beställning av kartunderlag
Ansökan
Granskning
Bygglov
Byggsamråd
Byggstart
Slutsamråd
Färdigställande/Slutbevis

Slutsamråd

Du meddelar Samhällsnämnden i god tid att ditt byggprojekt börjar bli klart. Samhällsnämnden kallar då till ett slutsamråd, om det inte bedöms som onödigt. Du och kontrollansvariga (KA) får en skriftlig kallelse. Samhällsnämnden kan även kalla andra som den tycker bör vara med.

Vid slutsamrådet ska ni gå igenom hur kontrollplanen och andra villkor som står i ditt startbesked har följts.

Kontrollansvarigas dokumentation ska gås igenom liksom annat som visar på hur arbetet har utförts. På mötet diskuteras också förutsättningarna för att du ska få ett slutbesked. Även efter det här mötet kommer du och din kontrollansvarige få ett protokoll.