Eldstäder

  och skorstenar

Anmälan installation/ändring av eldstad och rökkanal

Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal krävs att du lämnar in anmälan till Samhällsförvaltningen.

Här är några exempel på när det krävs anmälan:

  • Nyinstallation av lokaleldstad (vedpanna, braskamin, pelletskamin m.m.)
  • Installation av rökkanal/skorsten.
  • Byte av gammal vedpanna, braskamin, pelletskamin m.m.
  • Byte från oljebrännare till pelletsbrännare i befintlig panna.
  • Braskassett i befintlig öppen spis.

Med anmälningsblanketten ska du bifoga en .plan- och fasadritning där eldstaden och skorstenen finns inritade (vid nyinstallation).
Blanketter för Bygga och bo

Du ska också ange typ och fabrikat på den eldstad du ska installera. Bifoga broschyrmaterial / teknisk dokumentation som beskriver anläggningen.

Vid handläggningen kommer handläggaren att granska om den planerade anläggningen / ändringen uppfyller kraven i Boverkets byggregler gällande bland annat brandskydd och utsläpp till luften.
Skorstenens höjd över taket är en del av granskningen.

Innan du får påbörja din installation måste du ha fått ett startbesked. Ett villkor i startbeskedet är att din anläggning ska besiktas och godkänts av en sakkunnig innan du får börja elda.

En sakkunnig besiktning kan normalt utföras av skorstensfejarmästaren (sotaren).
I Härnösand kommer du i kontakt med sotaren på telefon, 0611-129 71.
E-post: harnosot@bredband.net

Taket blir sotarens arbetsplats så det är viktigt att göra stegar och säkerhetsanordningar på taket rätt.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Goda råd om vedeldning.pdf 299.4 kB
PDF Husets tak är också en arbetsplats.pdf 1.1 MB

Handläggare bygg:

Thomas Lindström
Telefon: 0611-34 81 16

Birgitta Persson
Telefon: 0611-34 80 80

Sara Sjöberg
Telefon: 0611-34 81 52