Marklov

En vält

Marklov behövs för schaktning eller fyllning för att ändra markens höjdläge i område med detaljplan. Vanligtvis gäller det om marknivån ändras mer än 0,5 meter.

Schaktning och fyllning som utgör förberedelser till byggnadsarbeten vid beviljat bygglov kräver dock inte marklov eftersom dessa markarbeten har prövats i bygglovet.

För ytterligare upplysningar kontakta Samhällsförvaltningen.

Handläggare av marklov:
Thomas Lindström
Telefon: 0611 - 34 81 16
 
Birgitta Persson
Telefon: 0611 - 34 80 80