Sök bygglov direkt på hemsidan

Takbyggnation

Nu kan du använda dig av e-tjänster inom bygglov. Du kan till att börja med bland annat söka lov för tillbyggnad, uterum eller anmäla eldstad. E-tjänsterna att kompletteras med kartfunktioner. Du kan använda e-tjänsterna både på din dator och din läsplatta. Tänk på att du behöver e-legitimation för att kunna använda tjänsten. Ett tips är att ha ritningarna för din ansökan sparade som lättillgängliga PDF:er så det är enkelt att bifoga dessa.

Bygglov

Ansökan om bygglov för komplementsbyggnadlänk till annan webbplats
Komplementbyggnad är en fristående byggnad som fungerar som ett tillägg till en- eller tvåbostadshus eller fritidshus, till exempel förråd, lekstuga, gäststuga eller garage. Små växthus, friggebodar och liknande räknas också dit.

Ansökan om bygglov för nybyggnadlänk till annan webbplats
Om du ska bygga en ny byggnad (bostad eller verksamhet) behövs bygglov.

Ansökan om bygglov för tillbyggnadlänk till annan webbplats
Om du ska bygga en tillbyggnad kan du behöva bygglov. Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger. En tillbyggnad är när man ökar en byggnads volym åt något håll, oavsett om det är uppåt, nedåt eller åt sidan.

Ansökan om bygglov för uterumlänk till annan webbplats
Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger.

Ansökan om bygglov för skyltlänk till annan webbplats
Du kan behöva bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning.

Ansökan om bygglov för transformatorstationlänk till annan webbplats
Transformatorstationer är alltid bygglovspliktiga oavsett storlek.
Denna e-tjänst är främst anpassad för ansökningar som rör små nätstationer.

Eldstad

Anmälan om eldstadlänk till annan webbplats
Du behöver alltid göra en anmälan innan du installerar eldstad, braskamin, kakelugn eller öppen spis, kassett eller insats.

Rivning

Ansökan om rivningslovlänk till annan webbplats
Om du vill riva en byggnad inom detaljplanelagt område behöver du normalt söka rivningslov. Om byggnaden du vill riva ligger utanför detaljplanelagt område behöver du bara göra en anmälan. Däremot får du riva vanliga komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område utan anmälan.

Strandskydd

Ansökan om dispens för strandskyddlänk till annan webbplats
Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt miljöbalken. Strandskyddet omfattar även små bäckar, småvatten och anlagda vatten. Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen, det vill säga inte bara på land utan även ute i vattnet. Längs delar av länets kust har strandskyddet utvidgats till 200 meter.

Planbesked

Begäran om planbeskedlänk till annan webbplats
Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att påbörja ett sådant planarbete.