Lägenhetsregister

Illustration: Numrering av lägenheter

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder såsom antal rum, area och kökstyp.
 

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ska på eget initiativ vända sig till kommunen för att lämna uppgifter om ändringar eller kompletteringar i registret.
Du som fastighetsägare är också skyldig att informera hyresgästerna om deras lägenhetsnummer, samt anslå lägenhetsnumreringen på en väl synlig plats i byggnaden.
 

Kommunens ansvar

Kommunen ajourhåller registret genom att göra ändringar och kompletteringar, besluta om lägenhetsnummer samt tillhandahålla nya adresser om så behövs.
 

Skatteverkets ansvar

Skatteverket ansvarar för att folkbokföra alla på lägenhet.
 
Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckning, som ofta också kallas för lägenhetsregister.
 

Läs mer om lägenhetsregistret och Lantmäteriet

www.lantmateriet.se/lagenhetsregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om folkbokföring hos Skatteverket

www.skatteverket.se/folkbokforinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster