Lantmäteri

I Härnösand är det Lantmäteriet som hjälper dig att genomföra fastighetsbildning.

Exempel på förrättningar:
Avstyckning för att bilda en fastighet där du kan bygga, fastighetsreglering  för att föra över mark från en fastighet eller fastighetsbestämning för att reda ut oklara gränser.

Kontaktuppgifter:
Lantmäteriet
Box 154
871 23 Härnösand
Telefon: 0771-63 63 63

Besöksadress:
Fiskaregatan 6A

Inskrivningsärenden
Kan vara lagfart i samband med att man ändrar en fastighetsägare, inteckning, pantbrev eller servitut.

I dessa fall så kontaktar du:
Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje
Telefon: 077-163 63 63