Tomtkö

Om du vill få erbjudanden om tomter för eget byggande, ska du anmäla dig i vår Tomtkö. Det är ett bra sätt att hålla sig informerad om nya småhustomter. 

De småhustomter som är lediga finns presenterade under rubriken lediga tomter.

Så här går det till

Nedan förklaras gången hur det går till att få erbjudande om köp av en stycketomt eller ett gruppbyggt småhus.

1. När kommunen har nya tomter att erbjuda skicka information ut om tomterna, plankartor, priser med mera skickas till alla som är anmälda i Tomt- och Småhuskön. Intresserade skickar in svarstalong.

2. Fördelning av tomterna/husen sker bland de som skickat in intresseanmälan, fördelningen sker utefter den plats man har i tomtkön

3. Meddelande skickas ut till de som blivit tilldelade tomt. Normalt har kunden tomten reserverad under tre månader. Under denna tid ska kunden undersöka förutsättningarna att bygga. Det innebär markundersökning av tomt, kontakter med kreditgivare och småhusleverantörer, m.m.

4. Beslut om köp. Köpeavtal tecknas med Härnösands kommun. Normalt betalas handpenning i samband med kontraktsskrivningen. När Köparen erhållit bygglov betalas resterande köpeskilling och ett köpebrev tecknas.

Kontakt:
Hanna Viklund
Telefon: 0611-  34 81 17