Anmälan till tomtkö

Anmälan till tomtkö sker genom att nedanstående formulär fylls i och sökande erlägger en årsavgift, som för närvarande är 330 kr, som ej återbetalas.

Årsavgiften indexregleras årligen. Ansökan betraktas inte som fullföljd förrän årsavgiften kommit kommunen till handa.

Ovanstående avgift erläggs genom att sökande sätter in 330 kr på kommunens bankgiro 5576-5218, märk insättningen med tomtkö och namn.

TomtköanmälanPDF (pdf, 727.4 kB)

Ansökan om småhustomt


Önskat tomtläge * (obligatorisk)
Multiple selection