Sotning

Sotare på ett tak

Frågor om sotning och brandskyddskontroll för Härnösand kommun är en angelägenhet för räddningstjänstförbundet Höga Kusten - Ådalen.

Det finns en entreprenör i Härnösands kommun som har avtalat om att de för kommunens räkning sköter sotning och brandskyddskontroll.

Frågor om detta besvaras i första hand av ansvarig skorstensfejarmästare.
Härnösands kommun

Peter Häggström, Härnösands sotningsdistrikt  AB,
Telefon: 0611-129 71

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll på Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalenlänk till annan webbplats