​Ansökan om medfinansiering av trygghetsboende

Kommunstyrelsen beslutar om kommunens medverkan för varje enskilt objekt.
Grundförutsättningen för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden är att Boverkets kriterier för statligt investeringsstöd uppfylls.

Kriterierna är följande:

  • Trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ, hyresrätt eller bostadsrätt.
  • En av personerna i bostäderna ska ha fyllt 70 år. Det räcker med att en person av makar, sambor eller syskon fyllt 70 år.
  • Gemensamma sociala och kulturella aktiviteter ska ordnas av personal
    varje dag.
  • Utrymmen för samvaro, måltid och hobbyverksamhet ska vara tillgängligt.
  • Det ska vara planerat så att det är möjligt att bo kvar vid funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel.
  • Normal nivå gäller vid ombyggnation. Och för trygghetsboenden som finns i befintligt fastighetsbestånd ska normal nivå uppnås så långt som möjligt.

Utöver dessa så ska även kriterier uppfyllas för den fysiska utformningen, socialt innehåll samt närmiljö, till exempel i fråga om närhet till kommunikation och samhällsservice. Avsteg kan accepteras utifrån aktuell situation.

Ansökan om medfinansiering av trygghetsboendenPDF (pdf, 219 kB)
Policy för kommunal medfinansiering av trygghetsboendenPDF (pdf, 175.6 kB)