Vatten och avlopp

Samhällsförvaltningen kan svara på frågor om enskilda avlopp och dricksvatten. Dit ska du vända dig om du vill göra en ny avloppsanläggning eller förbättra din gamla.

Samhällsförvaltningen har också tillsyn över avloppsreningsverken och dricksvattentäkterna.

Dricksvatten

Ansvarig för det kommunala dricksvattnet och reningsverken i kommunen är Härnösands energi och miljö AB, HEMAB.

För mer information, besök gärna HEMAB´s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster