Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten från fastigheter och allmänna platser som tas om hand och avleds till naturen.

Eftersom detta vatten normalt inte renas är det särskilt viktigt att du inte tillför miljöstörande ämnen till dagvattennätet, till exempel genom att tvätta bilen så att tvättvattnet rinner rakt ner i en dagvattenbrunn.

Mer information som är bra att veta

Faktablad om att tvätta bilenPDF (pdf, 62.2 kB)
Faktablad om oljeavskiljarePDF (pdf, 91.6 kB)