Spillvatten

Spillvatten benämns det avloppsvatten som uppkommer när vi spolar i toaletten, diskar, duschar eller lagar mat. Till avloppet får du bara spola ner sådant som inte orsakar problem i reningsverket, som inte förorenar naturen och inte försämrar slammets kvalitet. På toaletten ska du bara spola ner sånt som har passerat kroppen - och så toalettpapperet.

Många kemikalier är farliga för miljön. Exempel på kemikalier som absolut inte får hällas ut i avloppet är lacknafta, färgrester, mediciner, fotokemikalier, penseltvätt, smink och bekämpningsmedel. Dessa produkter ska lämnas in på Miljöcentralen på Jaktstigen eller på Älands avfallsanläggning

Fasta föremål som tamponger, bindor, tops, bomullstussar, fimpar, trassel, kattsand och jord ska slängas bland soporna.