På fritiden

Bebis och mamma badar tillsammans

Tack vare korta avstånd, mellan hem och jobb, skola, dagis och alla aktiviteter, får du mer tid!

Mer tid att ägna åt dina fritidsintressen, eller att skaffa nya.

Åk slalom på Vårdkasberget. Utforska det moderna Länsmuseet på Murberget. Njut av havsbadet Smitingen. Plocka bär, fiska, rid i skogarna.

Här finns hur mycket som helst att ägna sig åt, det är bara din fantasi som sätter gränsen.

Läs mer om kultur, fritid och turism i Härnösand

En kvinna med en hund
En man
Byt trängseln och köerna mot mer tid, och gör den till din!
Skidåkning
Fiske