Aktuella gatuarbeten 2017

Gatuarbeten kan ibland störa trafiken och de som bor i närheten. Här är de större väg- och gatuarbeten som sker under 2017.

Centrala staden

 • Skeppsbron, Pumpbacksgatan, Köpmangatan: Under maj och juni utför Hemab grävningsarbeten för att förbättra fjärrvärmesystemet. Delar av parkeringsplatsen vid Skeppsbron är avstängd maj-juni. Pumpbacksgatan mellan Skeppsbron och Köpmangatan är avstängd 15 maj-30 juni. Köpmangatan mellan Nybrogatan och Pumpbacksgatan är avstängd för fordonstrafik 22 maj-30 juni. Gångbanorna är dock tillgängliga och butikerna är öppna som vanligt. Arbetet fortsätter senare Pumpbacksgatan upp och Storgatan. För mer info, kontakta Hemab, 0611-55 75 00 eller info@hemab.se
 • Storgatan: Ett renoveringsarbete pågår av fastigheten Vågmannen och beräknas pågå fram till juni-juli. För mer info, kontakta Härnösandshus, 0611-88 200 eller info@harnosandshus.se
 • Stadsparken, Cityhuset och centrum Nybrogatan: I EU-projektet Hållbara resor görs åtgärder för att underlätta för resor med kollektivtrafik. Först ut är två cykelparkeringar på respektive sida av Stadsparken. Senare planeras nya parkeringar vid Cityhuset och centrum Nybrogatan. För mer info, kontakta projektledaren Hans Hägglund, 0611-34 80 45 eller hans.hagglund@harnosand.se

Övriga Härnön

 • Tegvägen, asfaltering. För mer info, kontakta NCC, 0611-53 32 00.
 • Hedda Wisingskolan: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Gånsviksvägen mellan Nybrogatan och Villavägen. Åtgärderna ska stimulera till ökad gång- och cykeltrafik samt kollektivt resande. Startar under hösten. För mer info, kontakta projektledaren Hans Hägglund, 0611-34 80 45 eller hans.hagglund@harnosand.se
 • Grönkullaparken: Om- och nydragning av gång- och cykelvägen genom parken. Startar under hösten. För mer info, kontakta projektledaren Hans Hägglund, 0611-34 80 45 eller hans.hagglund@harnosand.se
 • Rondell Gånsviksvägen, stensättning. För mer info, kontakta NCC, 0611-53 32 00.
 • Ångströmsgatan, asfaltering. För mer info, kontakta NCC, 0611-53 32 00.
 • Kvarteret Bryggaren: Nya gång-och cykelvägar samt en bro över Gerestabäcken som sammankopplar befintliga vägar med den nya kajen framför radhusen vid Bryggaren strand. Byggstart juni och klart i oktober. För mer info, kontakta projektledaren Hans Hägglund, 0611-34 80 45 eller hans.hagglund@harnosand.se

Fastlandet, södra delen

 • Tullportsgatan: Hemab gräver för fjärrvärme. Gång- och cykelvägen mellan Artillerigatan och Trossgatan är avstängd maj och juni. Trafikanter hänvisas till Gådeåvägen, följ skyltning i området. För mer info, kontakta Hemab, 0611-55 75 00 eller info@hemab.se
 • E4 Södravägen och E4 Olof Högbergsgatan: I EU-projektet Hållbara resor görs bland annat åtgärder för att underlätta för resor med kollektivtrafik. Nya cykelparkeringar planeras vid E4 Södravägen och E4 Olof Högbergsgatan. Planerad start sent i höst. För mer info, kontakta projektledaren Hans Hägglund, 0611-34 80 45 eller hans.hagglund@harnosand.se
 • Olof Högbergsgatan, asfaltering/reinvestering. För mer info, kontakta NCC, 0611-53 32 00.
 • Solenskolan: Gång- och cykelöverfart med hastighetssäkring på Vårstagatan och Sockenvägen, för att höja trafiksäkerheten särskilt för oskyddade trafikanter som ska till och från skolan. Planerad start i höst. För mer info, kontakta projektledaren Hans Hägglund, 0611-34 80 45 eller hans.hagglund@harnosand.se
 • Lövuddsvägen, stor reinvestering samt byte av VA-ledningar. Startar i sommar. För mer info, kontakta NCC, 0611-53 32 00, eller Hemab, 0611-55 75 00 eller info@hemab.se
 • Strandängsvägen: Ny lokalgata byggs i det blivande bostadsområdet på Lövudden. Gatan får gång- och cykelväg, belysning och vändplan och ansluter vid Klefbomsvägen. Byggstart i vår och klart under senhösten. För mer info, kontakta projektledaren Staffan Gilliusson, 0611-34 81 93 eller staffan.gilliusson@harnosand.se

Fastlandet, norra delen

 • Järnvägsviadukten: I samarbete med Trafikverket byts bron över järnvägen ut. Bredare gång-och cykelbana, högre räcken samt nya trafikplatser på ömse sidor om bron är åtgärder för att höja säkerheten, särskilt för oskyddade trafikanter. Byggstart i höst och klart ett år senare. . För mer info, kontakta projektledaren Staffan Gilliusson, 0611-34 81 93 eller staffan.gilliusson@harnosand.se
 • Varvsallén, delen från Kraftvärmeverket till BioNorr. Reinvestering. För mer info, kontakta NCC, 0611-53 32 00.
 • Verkstadsvägen, reinvestering. För mer info, kontakta NCC, 0611-53 32 00.
 • Del av Logränd, asfaltering. För mer info, kontakta NCC, 0611-53 32 00.
 • Del av Båtsmansvägen, asfaltering. För mer info, kontakta NCC, 0611-53 32 00.

Utanför tätorten

 • E4 Älandsbro: I samband med att Trafikverket rustar upp E4 genom Älandsbro byggs också delar av Fredriksvägen om, ny gång-och cykelöverfart samt väderskydd på några busshållplatser. Byggstart i höst och klart ett år senare. För mer info, kontakta Trafikverket, 0771-921 921 eller läs om projektet på Trafikverkets hemsidalänk till annan webbplats.
 • Linnévägen, Älandsbro, asfaltering. För mer info, kontakta NCC, 0611-53 32 00.
 • Del av Vårvägen, Ramvik, asfaltering. För mer info, kontakta NCC, 0611-53 32 00.
 • Bruksvägen, Utansjö, asfaltering. För mer info, kontakta NCC, 0611-53 32 00.