Enskilda vägar

En enskild väg, är en väg som inte är allmän. Den som har ansvar för en enskild väg kallas väghållare. Om det finns flera fastigheter längs en väg brukar det vara en vägsamfällighet som är väghållare. I annat fall är en eller ett fåtal markägare väghållare.

Om du har frågor om enskilda vägar generellt kan du vända dig till Trafikverket eller riksförbundet enskilda vägar som har mycket bra information om drift skötsel och regler kring enskild väghållning.

Härnösands kommun sköter sedan 40 år driften på ett antal enskilda vägar. Driften sköts av kommunens driftentreprenör Svevia.
 
På Svevias hemsida kan du göra felanmälan och lämna synpunkterlänk till annan webbplats

På NVDB kan du se en karta över väghållare.länk till annan webbplats