Gatuentreprenaden

Gatumiljö från Hovsgatan

Härnösands kommun var bland de första kommunerna i Sverige att lägga ut stora delar av den tekniska verksamheten på entreprenad. De verksamheter som omfattades av detta var bland annat drift och underhåll av kommunens fastigheter, gator och vägar, samt parker och lekplatser. Den 1 juni 1994 startade Härnösands kommun och Skanska AB den första entreprenaden inom området gator och vägar.

Från och med 1 juni 2018 är det Svevia som har entreprenaden för drift och underhåll av kommunens gator och vägar. I uppdraget ingår snöröjning, sandning, beläggningsarbeten, lagning av potthål med mera, men även kontroll och skötsel av skyltar, trafikljus och öppningsbara broar. Under sommarperioden sköter entreprenören även öppning och stängning av broarna.