Hastigheter

Nybrogatan

Du kanske har hört att Trafikverket ska skylta om en del utanför tättbebyggt område? Anledningen är att Sverige fick nya hastighetsgränser hösten 2008, då lagen trädde i kraft. Alla vägar utanför tättbebyggt område sågs över under år 2009.

Det nya hastighetssystemet är anpassat utifrån dagens förutsättningar när det gäller trafiksäkerhet, miljö, vägstandard och fordonsutveckling. Det innebär att tidigare hastighetsgränser har kompletterats med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim.

Hastigheten ska successivt anpassas efter hur säker vägen eller gatan är och den grad av våld människokroppen tål vid ett enkelt misstag, till exempel en avåkning. Vägens standard och säkerhet tillsammans med kunskap om krockvåld avgör om hastigheten kommer att justeras uppåt eller neråt.

Målet är att hitta en balans mellan kraven på trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet, trygghet, framkomlighet, positiv regional utveckling och jämställdhet.

Visste du att... ...risken för att dödas om du som oskyddad trafikant blir påkörd i 30 km/tim är liten, en av tio dödas. Blir du påkörd i 50 km/tim ökar risken till åtta av tio.

Rätt hastighet på vägen räddar liv!

I Härnösand gäller generellt 50 km/h inom tätort och 30 km/h vid platser med många oskyddade trafikanter, exempelvis skolor.