Hundlatriner

En hund

Hundlatrinerna är en kommunal service till dig som är ute och rastar hunden. Syftet är att underlätta för dig att ta hand om hundavföringen.

Det finns ungefär 50 stycken hundlatriner inom kommunen. På 25 av dessa finns det även hundpåsar för dig som glömt din påse hemma.

Det är Arbetslivsförvaltningen som sköter hundlatrinerna.

Vi vill uppmärksamma dig på att det är du som hundägare som är ansvarig för att hundavföringen plockas upp. Ha därför alltid plastpåsar med dig när du rastar hunden och för allas trivsel använd dig av de utplacerade hundlatrinerna.

Om du har några frågor, kontakta Arbetslivsförvaltningen på telefon,
0611-175 70, dagtid.