Nybrogatan

Idéskiss över Nybrogatan i framtiden

Tyréns idéskiss över framtidens Nybrogatan.

I augusti 2017 bjöd samhällsnämnden in tre konsulter att göra översiktliga förslag över hur Nybrogatan skulle kunna se ut och fungera i framtiden. Vid nämndens möte i oktober presenterade de tre konsulterna Tyréns, Sweco och WSP sina förslag.

Vid samhällsnämndens möte den 23 november ska ett av förslagen väljas ut och den vinnande konsulten får arbeta vidare med sitt förslag och presentera en mer detaljerad förstudie i april 2018.

Här är de tre förslagen:

TyrénsPDF (pdf, 6.3 MB)

SwecoPDF (pdf, 5.6 MB)

WSPPDF (pdf, 3.5 MB)