Skötsel av gatunät

Gator, gång- och cykelbanor, torgytor och parkeringar behöver skötas om för att vara trafiksäkra och framkomliga för trafikanterna. Vissa uppgifter görs varje vecka såsom lagning av gropar, upplockning av glas och tömning av papperskorgar, medan andra uppgifter görs säsongsvis.

Skötsel under ett år.
I mitten av sommaren är din gata som finast. Då har vinterns eventuella tjälskador och sprickor lagats och eventuella plogskador åtgärdats. Dagvattenbrunnarna töms på skräp och slänter klipps. Om inget oväntat inträffar görs inget särskilt förrän den första halkan eller snön kommer, då plogning, hyvling och sandning görs i den omfattning som kommunens trafiknämnd bestämt.

I Härnösand plogas exempelvis E4:an tio gånger så ofta som en bostadsgata. Saltning tillåts inte på det kommunala gatunätet av miljöskäl. Innan det blir halt på den del av gångbaneutrymme du som fastighetsägare ansvarar för är det bra att hämta den gratis sandningssand som kommunen tillhandahåller för ändamålet. Vid snörika vintrar får inte all upplogad snö plats på sidan av gatan, och bortforsling av snö till kommunens snötippar blir aktuellt.

När den sista snön smält bort tas sandningssand bort från gator, vägar och cykelbanor. Först sopas gågator och torgytor inne i centrum. All sand tas bort innan den 1 juni efter ett rullande schema så att din gata inte alltid hamnar först eller sist i tur. Efter sandupptagningen lagas de eventuella skador som uppstått på grund av snöskottning och kyla.

Besök gärna Svevias hemsida för driftinfo, felanmälan och synpunkterlänk till annan webbplats