Gatuentreprenaden

Härnösands kommun var bland de första i Sverige att lägga ut stora delar av den tekniska verksamheten på entreprenad. De verksamheter som omfattades av detta var bland annat drift och underhåll av kommunens fastigheter, gator och vägar, samt parker och lekplatser.

Idag ansvarar entreprenören Svevia för drift och skötsel av kommunens gatu- och vägnät. På vintern utför Svevia bland annat snöröjning, snöbortforsling och halkbekämpning.

På våren och sommaren sker sopning och sandupptagning, lagning av sprickor i vägbanan, målning av väglinjer och parkeringsplatser. Under sommaren öppnas och stängs våra broar för båttrafik i farleden.
 
Året runt utförs städning runt torget och i stadskärnan samt tillsyn över kommunens trafikljus samt byte av skyltar och övriga trafikanordningar.