Klotter

En dörr med klotter

Klotter är skadegörelse

Målet är att klotter på kommunal egendom ska vara sanerat inom två arbetsdagar efter att det rapporterats. Allt upptäckt klotter dokumenteras och polisanmäls innan det saneras.

Klotter sker främst i gång och cykeltunnlar, samt på trafikskyltar.

Kommunen samverkar med polisen och arbetar aktivt för att identifiera dem som sysslar med klotter eller annan skadegörelse. Den som ertappas får alltid stå för kostnaderna för sanering eller reparation av det som skadats.

Om ni upptäcker klotter, ring Samhällsförvaltningen eller polisen 114 14

Klottersaneringen utförs av vår entreprenör Svevia.