Snö och halka

Snöröjning på Hospitalsgatan

Kommunens entreprenör sköter snöröjning och sandning på kommunens gator.
Vägnätet i kommunen är indelat i 5 huvudkategorier för snöröjning, 0, A, B, C och D.

Snöröjning startar med så kallade 0-stråk, prioriterade gång- och cykelvägar, då snödjupet är max 5 cm. Stråken ska skottas klart inom 6 timmar och senast klockan 7 på morgonen om det är vardag, klockan 10 om det är helg.

Näst högst prioritet har så kallade A-vägar (huvudled, bussgata, och barns skolväg med dess gång- och cykelväg). Dessa snöröjs då max 7 centimeter snö kommit och ska vara klart inom 6 timmar på vardagar. På helgen gäller 9 cm och 8 timmar.

Övriga gator, kategori C, snöröjs vid ett snödjup av 9 centimeter och ska genomföras inom 8 timmar eller 16 timmar beroende på om det är gågata, parkering, gång- och cykelbana, enskild väg eller bostadsgata.

Alla gångbanor, kategori D, snöröjs oftast bara på den ena sidan av gatan. Snöröjning av gångbanor startar vid 9 centimeters snödjup och färdigställs inom 6 dagar. 

Gårdsinfarter öppnas normalt inte vid plogning, däremot då gatan hyvlas öppnas alla infarter upp efterhand.

Kontakta NCC Roads AB om du har frågor

Telefon dagtid: 0611-156 87
Telefon kvällstid: 060-12 01 84

Skador som beror på snöröjning avhjälps i regel efter vintersäsongens slut. Vid skada ring NCC Roads AB för besiktning.

Numret på kvällstid går till SOS Alarm, som vidarebefordrar till jourhavande arbetsledare på NCC Roads AB.

Felanmälan kan också göras på NCC Roads AB hemsida: www.ncc.se/harnosandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bra att veta när snön kommerPDF (pdf, 185.2 kB)