Att tänka på för privatpersoner

Du som är särskilt utsatt för skador av snöröjning, markera gärna ditt staket eller din häck med markeringskäpp. Skador som beror på snöröjning avhjälps i regel efter vintersäsongens slut.

Lägg inte snö från infarter och tomter på gatumark (inklusive gångbana). Vid plogning får grannen din snö.