Datumparkering

Undvik parkering på gator och vägar när snöröjning pågår samt respektera gällande datumparkering. Datumparkering gäller mellan 02.00 - 09.00.

Udda datum är det förbjudet att parkera vid udda hus­nummer. Jämna datum är det förbjudet att parkera vid jämna husnummer.

Exempel på datumparkering

Kvällen den 2:a december ska du ställa dig vid jämna husnummer, för när datumparkeringen börjar gälla på natten är det den 3:e december och då får du inte stå vid udda husnummer. Övervakning av felparkering kommer att ske.

Även resten av året gäller datumparkeringen. Det är viktigt att detta respekteras då kommunens entreprenör sköter om gatorna även när det är barmarkssäsong. Till exempel så städas gatorna, löv sopas upp, det sandas vid halka och sanden tas upp på våren.