Fastighetsägares ansvar

Detta gäller fastigheter som ligger i anslutning till trottoarer / gångbanor som snöröjs av kommunen, (enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härnösands kommun).

Fastighetsägare ansvarar för:

  • att avlägsna istappar eller snö från tak och stuprör som riskerar att falla ned.
  • att omedelbart röja undan snö eller is som till exempel har fallit eller skottats ner från taket.
  • att snarast sanda trottoaren / gångbanan / gatuutrymmet närmast oskottad trottoar vid halka (eller vidta andra åtgärder som motverkar halka).
  • att sopa upp och forsla bort sand från trottoaren / gångbanan som går utanför fastigheten.
  • att se till att träd och häckar inte hänger ut från tomten och riskerar att skada snöröjarens fordon eller hindra snöröjningen på annat sätt.

Åläggande om gångbanerenhållningPDF (pdf, 8.9 kB)

Bra att veta när snön kommerPDF (pdf, 185.2 kB)