Fastighetsägares ansvar

Detta gäller fastigheter som ligger i anslutning till trottoarer / gångbanor som snöröjs av kommunen, (enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härnösands kommun).

Fastighetsägare ansvarar för:

  • att avlägsna istappar eller snö från tak och stuprör som riskerar att falla ned.
  • att omedelbart röja undan snö eller is som till exempel har fallit eller skottats ner från taket.
  • att snarast sanda trottoaren / gångbanan / gatuutrymmet närmast oskottad trottoar vid halka (eller vidta andra åtgärder som motverkar halka).
  • att sopa upp och forsla bort sand från trottoaren / gångbanan som går utanför fastigheten.
  • att se till att träd och häckar inte hänger ut från tomten och riskerar att skada snöröjarens fordon eller hindra snöröjningen på annat sätt.

Åläggande om gångbanerenhållningPDF (pdf, 8.9 kB)