Halka

På kommunens gator och gång/cykelstråk är det Svevialänk till annan webbplats som sköter halkbekämpningen.

På vissa gångstråk i kommunens parker är det Svensk Markservicelänk till annan webbplats som sköter det. Observera att de flesta gångstråk i kommunens parker inte hålls öppna under vintern. De varken snöröjs eller sandas.

Halkbekämpningen går främst ut på att sand/grus läggs ut. På Stora Torget läggs sand ut i gångstråk, hela torget sandas alltså inte.

På trottoarer och gångvägar utanför privata fastigheter är det fastighetsägaren som ska sköta halkbekämpning samt sandupptagning.