Hämta gratis sand

Privata fastighetsägare kan hämta gratis sand hos NCC. I vinter är sandutlämningen öppen varje tisdag 07.00 - 20.00. Max 200 liter per hushåll och år.

NCC
Verkstadsvägen 17
Härnösand