Snöplogning och hyvling

Snöröjningen sker på två sätt

Snöplogning sker i direkt anslutning till snöfall, då öppnas inga gårdsinfarter. Hyvling sker när gatan blivit ojämn. Eftersom snön då är tung öppnas alla infarter efter hand.

Gång- och cykelbanor prioriteras

Vissa gång- och cykelstråk, till exempel efter Gånsviksvägen, Tullportsbacken och Löpargatan ingår i särskilt prioriterade stråk, så kallade 0-stråk. Dessa snöröjs då max 5 centimeter snö kommit, och ska skottas klart inom 6 timmar, eller senast klockan 7 på vardagar, eller klockan 10 om det är helg.

När snöröjningen startar på gatorna

Snöröjning sätts igång vid ett snödjup av 7 centimeter på så kallade A-vägar (huvudleder, bussgator, barns skolvägar och dess gång- och cykelvägar) och ska genomföras inom 6 timmar. Övriga gator snöröjes vid ett snödjup av 9 centimeter och ska genomföras inom 8 eller 16 timmar beroende på kategori.

Detta innebär att när NCC Roads AB efter mätning på bestämda mätpunkter ser att snödjupet är uppnått skickar de ut sina underentreprenörer för att snöröja. Varje snöröjare (åkare) har ett visst antal vägar/gator att snöröja, och det tar ett antal timmar att snöröja de gator som ligger på den åkaren. Om snön fortsätter att falla så kommer den gata som ligger sent i åkarens slinga att få mer än de 7/9 centimetrarna med snö som ska ha fallit innan snöröjningen sätts igång.

Vissa gator är prioriterade

Till dessa hör:

  • Bussgator.
  • Gång- och cykelvägar, särskilt de till och från skolorna.
  • Huvudleder.

När det kommer mycket snö tas dessa i första hand, vilket betyder att villavägar och gångstråk/trottoarer kommer i andra hand.

Busshållplatser

Busshållplatserna ska öppnas upp med två busslängder, alltså bussen ska kunna svänga in mot busshållplatsen så att bussen inte blockerar gatan mer än nödvändigt. Detta sker genom att en traktor åker efter snöröjaren och ser till att busshållplatsen inte blir blockerad av snövall eller liknande. Detta gäller oavsett om det är en väderkur eller en stolpe med busskylt. Däremot kan det vara viss fördröjning mellan att snöröjaren har plogat vägen och traktorn hinner fram till busshållplatsen. Det är viktigt både för passagerarnas säkerhet och busschaufförernas arbetssituation att snöröjningen på busshållplatserna fungerar bra.

Väderskydden skottas ur för hand av NCC Roads AB´s personal, ett väderskydd i taget.

Bra att veta när snön kommerPDF (pdf, 185.2 kB)