Städning och sandupptagning

Det är vår gatuentreprenör NCC Roads AB som sköter om renhållning av gator, vägar, gång och cykelvägar.
Arbetslivsförvaltningen sköter manuell städning och skräpplockning runt Härnösand Central, på torget och andra centrala delar.

För att resultatet av sandupptagningen ska bli bra är det viktigt:

  • att du tar hänsyn till datumparkering där den gäller
  • att du inte sopar ut sand på trottoaren
  • att du inte sopar ut sand från fastigheten då sandupptagning är klar i ditt område.

Under tiden maj - oktober utförs maskinell sopning av gator inom de centrala delarna samt torget. Detta görs måndagar, onsdagar och lördagar.

Centrala Härnösand sopas vecka 16 - 20. Ytterområdena sopas vecka 19 - 20. Till ytterområdena räknas Brunne, Byåker, Hälledal, Utansjö, Viksjö och Älandsbro.