Trafikstörningar

Störningar i trafiken kan uppkomma på grund av många anledningar. Vanligast är gator måste stängas av på grund av grävarbeten, evenemang, trafikolyckor eller på grund av dålig framkomlighet under vår och höst.
 
Kommunen, Trafikverket och Polisen är de myndigheter som får besluta om avstängning av gator.
 
Vid trafikolyckor kan gatan kring olycksplatsen behöva stängas på grund av räddningsarbetet. Avstängningen kan röra hela eller delar av gatan och innebär ofta kortvariga trafikstörningar. Trafiken släpps på så fort det är säkert för alla inblandade att passera olycksplatsen igen. Oftast är det polisen eller räddningstjänsten som ansvarar för avspärrningarna vid olyckor. 
 
Ibland behöver gatan stängas av på grund av olika evenemang, exempelvis vid Härnösands stadsfest, marknader, tivoli etc. Denna form av avstängningar kan beröra flera gator inom ett större område och kan sträcka sig över flera dagar. Arrangören av evenemanget ansvarar för avspärrning och utmärkning.
 
Den vanligaste orsaken till störningar i trafiken är dock avstängningar på grund av planerade eller akuta ombyggnationer. Hur och när dessa byggnationer får genomföras bestäms av kommunen. Ansvaret för hur arbetsplatsen ska märkas ut, hur avspärrningar ska sättas och hur allmänheten ska informeras vilar på den som ansökt om grävtillstånd.
 
Samtliga avstängningar är tidsbegränsade och omfattar oftast enbart delar av vägen.
 
På Trafikverkets hemsida www.trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information om läget på de statliga vägarna.