Terrängkörning

Det är förbjudet att köra motordrivna fordon i terräng på barmark, med vissa undantag. Förbudet är till för att skydda naturen. Med terräng menar man all mark som ligger utanför väg.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor som t ex bil, motorcykel, moped, fyrhjuling, bandvagn och terrängskotrar (snöskotrar och terränghjulingar).

Förbudszon mot terrägnskoter

Förbudszon mot terrängskoter         
(klicka för en större bild)

Terrängkörningen regleras genom terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594).

I Härnösands kommun har beslut tagits om lokala trafikföreskrifter om förbud mot terrängskoter inom tätortsnära områden. För att få köra terrängskoter inom förbudszonen krävs dispens från kommunen.

Viktigt att tänka på

 • Du måste ha fyllt 16 år för att få köra skoter. För att få köra snöskoter krävs förarbevis, körkort eller traktorkort.
 • En generell hastighetsbegränsning om 70 km/tim gäller i terräng. Vid körning på väg gäller 20 km/tim och utan passagerare.
 • Högertrafik gäller. Stopplikt råder alltid före du korsar en väg. Passagerare på skotern eller kälken måste gå över vägen.
 • Alkohol i kombination med terrängkörning är olagligt och innebär en mycket stor olycksrisk.
 • Skräpa inte ned i naturen. Aluminiumburkar som kastas på åkrar kan följa med vid skörden. Burkarna hackas sönder till vassa metallbitar som hamnar i djurens magar när de äter av fodret.
 • Skidåkare och gående har företräde i skoterspåret.
 • Spårning av djur med skoter är förbjudet.

Var får man köra snöskoter?

 • I Härnösands tätort råder förbud mot snöskoterkörning (se karta).
 • Det inte är tillåtet att köra på allmän väg annat än vid passage över vägen, eller kortast lämpliga sträcka om terrängen är oframkomlig.
 • På skogsbilvägar och andra enskilda vägar kan skoterkörning vara förbjuden, även om vägen är oplogad.
 • Körning med motorfordon på barmark i terräng är förbjuden. Däremot får man köra snöskoter på väl snötäckt mark om man inte skadar marken eller annan växtlighet.
 • Körning på snötäckt mark i plant- eller ungskog är förbjuden om det inte är uppenbart att körningen kan ske ut risk för skada på skogen. Körning är förbjuden på snötäckt mark med plant- eller ungskog vars medelhöjd över snötäcket är lägre än två meter.
 • Det är inte tillåtet att köra skoter i motionsspår.