Vattenskoteråkning

Vattenskoteråkning regleras i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter. Där framgår bland annat att vattenskoteranvändning är tillåten i allmänna farleder och i de vattenområden som Länsstyrelsen bestämmer.

I Västernorrland finns det elva allmänna farleder där du får köra med vattenskoter. Dessa går in från territorialhavet till kommersiella hamnar i Sundsvallsområdet, Härnösand, upp mot Kramfors, till Sollefteå längs Ångermanälven, längs Höga Kusten och mot Örnsköldsvik och Husum. Du får generellt köra max 300 meter ut från farledens mittlinje. Den markeras på kartan med en röd linje. Lederna finns även
markerade på sjökorten i form av linjer, det är linjen på sjökortet som
körningen måste rätta sig efter. Observera att på sjökorten finns också andra
sjöleder markerade, men för vattenskotertrafik gäller bara de allmänna
farlederna. Där leden går nära land får man inte köra närmare stranden än 100
meter.

För färd längs Ångermanälven längs den allmänna farleden, gäller att ett 100 meter brett stråk mitt i älven får användas. Detta gäller mellan Hammarsbron vid Nyland och Bruksholmen, Sollefteå.

Länsstyrelsen Västernorrland har inte beslutat att något vattenområde är tillåtet för vattenskoterkörning. Den tidigare tillåtna körningen i Graningesjön, Sollefteå
kommun, har upphört (Länsstyrelsens beslut 2008-02-14). Inget inlandsvatten i Västernorrlands län är därmed tillåtet för körning med vattenskoter.

Av ovan angiven förordning och sjölagens bestämmelser följer också att "Den som framför en vattenskoter ska anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan.”