Kartor och mätning

Samhällsförvaltningens kart & mätavdelning upprättar och ajourhåller de kartprodukter som används i den egna verksamheten och av externa kunder.
Hantering av kartor sker digitalt och lagras i kartdatabaser.

Våra karttjänster

  • Utdrag ur primärkartan digitalt eller på papper.
  • Grundkarta.
  • Nybyggnadskarta.
  • Projekteringsunderlag.

Kart- och mätavdelningen utför i första hand uppdrag för den egna verksamheten, men även mätningsteknisk service på uppdrag, som påvisning av gränsmarkeringar, inmätningsuppdrag av olika slag, mätning för projekteringsunderlag och utstakning av hus.